Support & Projectondersteuning - ZZP opdrachten (2023)

 • Freelance opdrachten
 • Support & projectondersteuning

Heb je binnen jouw organisatie behoefte aan een freelance expert die helpt met support, planning of projectondersteuning? De specialist die je zoekt vind je vast en zeker binnen dit expertisegebied op Freelance.nl. Op deze pagina bieden we je meer informatie over deze gespecialiseerde organisatieondersteuners.

127 freelance Support & projectondersteuning opdrachten

Sorteer op datum (nieuwste eerst)

Zoekfilter

Zoekwoord(en)

  Uitgesloten zoekwoord(en)

   Expertisegebied

   (Video) CRAZY FREELANCE PROPOSALS THAT WIN 5X MORE PROJECTS!

   Werklocatie

   • Administratief ondersteuner gemeentesecretaris-031-3-2023
   • Management AssistantAlkmaar031-3-2023
   • Administratief ondersteuner gemeentesecretarisBilthoven031-3-2023
   • Management Secretaris / Senior Management AssistentGroningen/vanuit huis031-3-2023
   • IA ServicedeskmedewerkerRidderkerk031-3-2023
   • Medewerker BurgerzakenUtrecht031-3-2023
   • Secretaris Begeleidingscommissie RCDVArnhem031-3-2023
   • Senior WerkplekbeheerderDen Haag (3x per week op kantoor)431-3-2023
   • Ontvang als eerste nieuwe opdrachten. Meld je aan en stel een email alert in.
   • Secretaris begeleidingscommissie RCDVArnhem031-3-2023
   • Senior Projectondersteuner Nieuwegein131-3-2023
   • Servicedeskmederker ondersteuning digitale werkplekVeenendaal131-3-2023
   • Inhuur PMODen Haag031-3-2023
   • IA ServicedeskmedewerkerRidderkerk031-3-2023
   • Servicedeskmederker ondersteuning digitale werkplekUtrecht530-3-2023
   • 1
   • 2
   • 3

   Het aanbod

   Alle opdrachten en experts verzameld op 1 website

   (Video) HOW TO MAKE MONEY ONLINE With ChatGPT AI Bot ($100/day)

   Efficiënt

   Geheel onafhankelijk

   Verbinden

   Verbinden doen we als marktleider al bijna 20 jaar

   Top talent om te groeien

   Voor Organisaties

   Wat houdt het expertisegebied Support & Projectondersteuning in?

   Een belangrijk onderdeel van het vakgebied Management & Organisatie is het expertisegebied Support & Projectondersteuning. Het is een heel belangrijke specialisatie voor veel organisaties, want zonder ondersteunende medewerkers kunnen andere medewerkers hun werk niet goed doen. In dit expertisegebied staan uiteenlopende freelance functies centraal, met de nadruk op projectondersteuning, planning en support.

   Vrijwel elk bedrijf heeft baat bij mensen die orde scheppen in de chaos. Die de grote lijnen in de gaten houden en daar invulling aan geven op microniveau. Door bijvoorbeeld planningen op te stellen, teamleden aan te sturen, deadlines, planningen en budgetten te bewaken, proactief klantcontact te hebben en klachten af te handelen. Maar denk ook aan het voorbereiden van activiteiten en het toezien op risicobeheersing. In het expertisegebied Support & Projectondersteuning vind je experts die hierin gespecialiseerd zijn. Denk daarbij aan programmaregisseurs, programmamanagers, office supportmedewerkers en productieplanners. Al deze verschillende functies geven op hun eigen manier invulling aan Support & Projectondersteuning.

   Hoe helpt een ondersteunende freelancer je organisatie verder?

   Je wilt dat je medewerkers zich zo goed mogelijk kunnen focussen op hun eigen taak. Daar zijn ze goed in, dus afleiding van hun core business kost je alleen maar tijd en geld. Daarom is het verstandig om te investeren in een goede externe specialist die ervoor zorgt dat je eigen medewerkers hun werk beter kunnen doen. Of dat nu op het gebied van ICT is, in de bouw of in de financiële sector. Op Freelance.nl vind je experts op het gebied van Support & Projectondersteuning in elke branche. Zij kunnen je van dienst zijn voor verschillende opdrachten. Een ervaren freelancer helpt zo jouw organisatie verder en verdient zichzelf al snel terug.

   Welke functies vallen er binnen Support & Projectondersteuning?

   Je vindt op Freelance.nl binnen Support & Projectondersteuning heel veel verschillende functies. Van programmamanagers tot productieplanners en office supportmedewerkers. Wil je meer weten over deze rollen? Wij vertellen je er graag meer over.

   (Video) Upwork Fees for Freelancers: NEW LOW Service FEES for Freelancers (10%)

   Programmaondersteuning

   Als het gaat om meerdere samenhangende projecten, gericht op het bereiken van één of meerdere strategische doelstelling, dan praten we over programma’s. Vooral bij overheden wordt er vaak met programma’s gewerkt. Hier zijn dan ook vaak freelance specialisten voor nodig. Denk dan bijvoorbeeld aan een projectsecretaris, die uitvoering kan geven aan een dergelijk programma. Planmatig, organiserend en communicatief vaardig gaat zo’n expert aan de slag. Maar ook een allround projectmedewerker kan tijdelijk ondersteuning bieden waar dat nodig is.

   Administratie

   De zoektocht naar meer efficiëntie gaat continu door. Net zoals het ondersteunen van de afdelingen sales en operations. Het beheren van de financiën, de taak van een projectadministrateur, het bewaken van budgetten en het vooruitkijken naar de toekomst staat allemaal in het teken van optimalisatie. De core business van de organisatie moet zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Dat is het doel van deze specialisten.

   Office support

   De naam zegt het al: wanneer je ondersteuning nodig hebt op kantoor, dan kun je rekenen op een freelance service desk medewerker. Deze gedreven allrounder is de helpdesk voor interne medewerkers, maar ook voor klanten. Elk telefoontje of mailtje met een vraag wordt perfect afgehandeld.

   Planning

   Hoe kun je alle medewerkers binnen je organisatie zo efficiënt mogelijk inzetten? Een project management ondersteuner weet precies hoe je dat doet. Aan de ene kant plant hij alle resources binnen de verschillende afdelingen en aan de andere kant monitort hij de capaciteit binnen de lopende projecten. Snel kunnen schakelen en het grote geheel overzien zijn de eigenschappen van een freelancer in dit vakgebied.

   Waaraan herken je een goede ondersteunende medewerker?

   Er zijn meerdere eigenschappen aan te wijzen voor experts op het gebied van Support & Projectondersteuning. De eerste is dat ze communicatief vaardig zijn. Vaak hebben ze te maken met veel verschillende medewerkers en klanten, dus ze moeten iedereen goed te woord kunnen staan. Maar ook vooral goed kunnen luisteren naar de wensen en behoeften van de ander. Daarop kunnen zij vervolgens weer inspelen met hun werkzaamheden.

   De tweede eigenschap is dat ze goed het totaalplaatje voor ogen moeten kunnen houden. Dat is lastiger dan het klinkt, want ondertussen zijn deze freelancers vaak bezig met het invullen van werkzaamheden op microniveau. Toch weten zij altijd in hun achterhoofd te houden waar het eigenlijk om draait: het draaiende houden van projecten en het bedrijf, zodat iedereen er beter van wordt.

   De derde eigenschap van een goede ondersteunende medewerker is goed kunnen samenwerken. Het is belangrijk dat de freelancer snel aanvoelt wat de organisatie nodig heeft en op welke manier dat het beste tot uitvoering kan worden gebracht.

   Wat is het uurtarief van een freelancer in Support & Projectondersteuning?

   Uiteraard is het tarief sterk afhankelijk van de ervaring die een expert op dit gebied heeft. Daar kom je op basis van het cv en een persoonlijk gesprek al snel achter. De bandbreedte van het uurtarief in dit expertisegebied ligt gemiddeld tussen de € 70,- en € 120,- per uur, exclusief btw.

   In welke organisaties vind je freelance support & projectondersteuners?

   In principe kunnen freelancers op het gebied van Support & Projectondersteuning bij allerlei organisaties aan de slag. Toch zijn het in de praktijk vaak grotere bedrijven die gebruikmaken van hun diensten. Naast commerciële bedrijven gaan deze experts ook vaak bij overheidsinstellingen of semioverheid aan de slag. Logisch, want die hebben veel te maken met tijdelijke projecten en klussen of complexe programma’s waar zij hulp bij nodig hebben.

   Trends en ontwikkelingen binnen Support & Projectondersteuning

   Een duidelijke trend op alle vakgebieden, dus ook hier, is dat teams steeds vaker voor relatief korte periodes worden samengesteld. Daarom is er ook steeds meer vraag naar freelancers om organisaties hierbij te ondersteunen. Wij merken dat op Freelance.nl ook aan het grote aantal opdrachten dat wordt geplaatst op dit vakgebied. De markt voor externe experts groeit. Dat geldt ook voor het aantal freelancers dat zich inschrijft voor deze functies.

   Verder is het steeds makkelijker voor organisaties om de KPI’s te meten waarop de teams of individuele medewerkers worden afgerekend. Dit maakt het werk aan de ene kant leuker, want je ziet snel wat een team of persoon realiseert. Aan de andere kant zorgt deze focus op data ook voor minder aandacht voor de mensen en meer voor de cijfers. Voor een business controller zal dit geen probleem zijn, want die is het gewend om met bijvoorbeeld kengetallen te werken. Maar voor een office supportmedewerker, die toch vooral persoonlijke ondersteuning biedt, zal dit even wennen zijn.

   Han van Voorthuijsen

   Anderis

   Groot platform met veel freelancers en opdrachtgevers

   Door de bekendheid van freelance.nl bij zowel de freelancers als de opdrachtgever kom ik snel en gemakkelijk op het juiste moment aan de juiste kandidaat voor onze opdrachtgevers.

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Carlyn Walter

   Last Updated: 03/05/2023

   Views: 5693

   Rating: 5 / 5 (70 voted)

   Reviews: 85% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Carlyn Walter

   Birthday: 1996-01-03

   Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

   Phone: +8501809515404

   Job: Manufacturing Technician

   Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

   Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.