Deeltijd master opleiding Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (2023)

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan

Alles over de open dag van Master Management en Innovatie

08 mrt 18:00 - 21:00 Op locatie 08-03-2023Wil je meer weten over de master master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties? Kom dan naar de (online) open avond van de HAN (Locatie Nijmegen).
20 apr 16:00 - 20:00 Op locatie 20-04-2023Heb je online voorlichting(en) gevolgd en wil je nu graag sfeer proeven of een proefles volgen? Meld je dan aan voor de open avond op onze locaties en kom langs!

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

(Video) Alles over de Master Management en Innovatie (MMI) | Hogeschool Rotterdam

Werkwijze

De kracht van de opleiding is de verbinding tussen opleiding en de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsorganisaties, onderwijs en woningcorporaties. Sterker nog, jouw eigen werk staat centraal! De master levert concrete handvatten voor jouw beroepsuitoefening. Kennis uit de opleiding pas je direct toe op jouw eigen praktijk. Vanuit jouw eigen praktijkervaring breng je weer vraagstukken in om daar met je opgedane kennis meteen mee aan de slag te gaan.

De (gast)docenten zijn zelf werkzaam in de beroepspraktijk. Het opleidingsprogramma anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en biedt actuele inzichten en state-of-the-art kennis. Er wordt een beroep gedaan op je analytisch en oplossend vermogen.

Een uitdagende omgeving

Naast het oefenen van je vaardigheden, verdiep je je kennis. Wat je kunt verwachten zijn seminars, simulaties en practica, projecten, studieconferenties, workshops, managementgames, presentaties, intervisiesessies en best practices. Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan de Master Management en Innovatie. Deze heterogeen samengestelde groep is voor jou dé kans om een netwerk van kwaliteit op te bouwen!

De Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties is ook te volgen op de locatie van de HAN Nijmegen

De Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties werkt samen met de HAN Nijmegen.Meer informatie over de werkwijze vandeze master bij de HAN Nijmegenvind je hier.

Deeltijd master opleiding Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (5)

Modulaire opbouw

Ontwikkel je kennis en vaardigheden inhet tempo dat bij je past. Dat kanmet de8 modules waaruit de Master MMI is opgebouwd. Modules die inhoudelijk met elkaar samenhangen, maar die jein je eigen tempokan volgen. Je kunt erook voor kiezen om na 1 jaar even te stoppen met de opleiding en later verder te gaan met het tweede jaar.

Deeltijd master opleiding Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (6)

Betrokkenheid en begeleiding

We houden de omvang van onze groepen beperkt. In die kleinschalige opzet van de master is er op die manier veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Een docent-begeleider volgt nauwgezet de opdrachten die je in de praktijk uitvoert. Samen met medestudenten en jouw begeleider reflecteer je regelmatig op jouw ontwikkeling binnen de master.

Modules

Een korte beschrijving van de modules die je kunt verwachten

 • 1e jaar
 • 2e jaar

Alle modules

 • Op weg naar meesterschap

  Op weg naar meesterschap

  In deze module dompel je je onder in een brede verkenning van het maatschappelijk speelveld waar jij en anderen deel van uitmaken. Het leren observeren en waarnemen van jezelf en anderen in het publieke domein geven inzicht in wie jij wil zijn als aanjager van vernieuwing en leider van verandering.

 • Strategisch innoveren in maatschappelijke organisaties

  Strategisch innoveren in maatschappelijke organisaties

  Jouw doel is het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Hoe maak je het verschil? Hoe breng je innovatiedynamiek in de organisatie? Welke innovatieprocessen ga jedoorlopen in nauwe samenspraak met partners in de maatschappelijke omgeving?Ontwerp jouw eigen visie voor de sector en de organisatie en vertaal deze in mogelijkheden en kansen voor strategisch beleid.

  (Video) Opleidingspresentatie over de voltijdmaster Sport- en Beweeginnovatie
 • Leiderschap

  Leiderschap

  Maatschappelijke organisaties zijn vrijwel altijd complex. Bestuur, management en staf en professionals verhouden zich op verschillende manieren tot elkaar. Leer zelfstandig laveren tussen de verschillende belangen. Zodat je ‘het netwerkspel’ kan spelen en ook daadwerkelijk innovatie doorvoert. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingsdynamiek, zowel van de samenleving als van individuen en organisaties en je ontwikkelt je eigen leiderschapsstijl.

 • Sociale Innovatie en Design Thinking

  Sociale Innovatie en Design Thinking

  In maatschappelijke organisaties gaat het vaak om vraagstukken met een hoge complexiteit in een dynamisch speelveld met veel actoren die uiteenlopende belangen hebben. Je leert meer over veranderkunde, onderzoek, organisatiekunde, advieskunde en design thinking en werkt in kleine groepen aan een concrete innovatie. Je vervult daarbij minstens drie rollen: flexibele/faciliterende veranderaar, kritisch onderzoeker en de rol van participerend adviseur.

Alle modules

 • Onderzoek en interventie

  Onderzoek en interventie

  Je werkt in deze module het hele jaar aan een participatief interventie-onderzoek, meestal in de eigen organisatie, met als doelstelling om een vernieuwing of verandering teweeg te brengen,

  Onderzoek en interventie gaan dus samen. Je maakt hierbij gebruik van theorie over (interventie-)onderzoek, veranderkunde, en van bestaande kennis en literatuur over het thema van je onderzoek.

 • Meesterschap

  Meesterschap

  In deze module ligt de focus op persoonlijke leiderschapsdilemma’s in relatie tot innoveren in organisaties. Het eigen leiderschap in het innoveren in en tussen organisaties is het uitgangspunt. Dat alles in de context van de maatschappelijke opgave, de eigen drive en kracht als mens.

  De module is persoonsgericht en procesgericht op het eigen leiderschap, in relatie tot de context.

  Uitgangspunt is dat jij als masterstudent daadwerkelijk vanuit een leidende positie (hiërarchisch of als projectmatig / programma innovator) kan opereren en persoonlijke ervaringen en dilemma’s in kan brengen.

 • Keuzemodules

  Keuzemodules

  De opleiding biedt drie modules aan over een wat specifieker thema. Je maakt een keuze voor één van deze keuzemodules. De modules worden tegelijkertijd aangeboden aan de lesgroep uit Nijmegen en de lesgroep uit Rotterdam. De lesdagen zijn over beide locaties verspreid, dus je zult ook enkele keren naar de andere vestigingsplaats van de opleiding in Nijmegen moeten gaan.

 • Toekomstverkenning van het maatschappelijk speelveld

  Toekomstverkenning van het maatschappelijk speelveld

  De module geeft rekenschap van de complexiteit en grote dynamiek in de opgaven in het maatschappelijk domein. Je ontwikkelt uiteindelijk voorstellen voor de lange termijn strategische agenda van de eigen organisatie of sector.

  Je doet dit vanuit toekomstverkenningen. Het gaat om een strategische dialoog die een organisatie dient te voeren om te kunnen anticiperen op de externe ontwikkelingen in het maatschappelijke speelveld.

1 dag les per week

7 uren zelfstudie per week

(Video) Opleidingspresentatie over de opleiding Sportkunde

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Mastertitel

De kroon op jouw studie is de erkende graad Master of Arts (MA).

De master is geaccrediteerd door de van de NVAO(Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie).

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Vaardigheden

De opleiding is nauw betrokken bij de beroepspraktijk van maatschappelijke organisaties. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en biedt nieuwe inzichten Jeontwikkelt je toteen volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau. Dit zijn verder de vaardigheden die je leert:

 • samenwerking zoeken en benutten
 • jezelf profileren en presenteren
 • omgaan met krachtenvelden
 • strategie ontwikkelen en beïnvloeden
 • mensen motiveren en enthousiasmeren
 • politieke sensitiviteit ontwikkelen
 • innovaties onderzoeken, testen en implementeren.

Voordelen werkgever

Tijdens de Master Management en Innovatie in Maatschappelijke Organisaties ga je aan de slag met een case uit jouw eigen organisatie. De master staat daarnaast sterk in verbinding met de beroepspraktijk. De kennis en vaardigheden die je opdoet, zijn direct toe te passen. En dus ook voordelig voor jouw werkgever

MMI-studenten zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke organisaties, zoals de gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, buurtzorg, onderwijs, politie, brandweer, maar ook financiële organisaties.

Je werkt aan een participatief interventie-onderzoek dat een vernieuwing of verandering brengt in je eigen organisatie. Je leert meer over interventieonderzoek en veranderkunde; onderzoek en interventie gaan dus hand in hand.

Met de professionalisering van jou als medewerker op masterniveau, haalt je werkgever kennis op hoog niveau in huis. Blijvende kennis. In je studie word je immers voorzien van handvatten om de kennis te delen, zodat vraagstukken door de organisatie zelf kunnen worden onderzocht en opgelost.

(Video) Samenwerken binnen sport, arbeid en gezondheid in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk

Een medewerker met een mastergraad in de organisatie is een professional die in staat is complexe vraagstukken op te pakken. Masterstudenten zijn aanpakkers, willen zich verbreden en verdiepen in de praktijk en het vak aanscherpen en vernieuwen.

Je bouwt tijdens de opleiding een netwerk op van waardevolle contacten. Contacten waarmee je creativiteit en innovatiekracht meegeeft aan de organisatie.

Praktische informatie

De belangrijke informatie op een rij

 • Toelatingsvoorwaarden
 • Startmomenten en lesdagen
 • Studiekosten
 • Contact
 • Opleidingsgegevens

Locaties

Waar ga je studeren?

Rotterdam is een jonge stad met veel moderne architectuur. De indrukwekkende skyline geeft de stad aan de Maas een prachtige uitstraling.

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

Gaat je hart uit naar het geven van begeleiding? En wil je dat doen vanuit een mensgerichte benadering waarbij je als begeleidingskundige positie inneemt? Bij Master Begeleidingskunde leer je hoe je op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau leer-, ontwikkel- en veranderprocessen kan begeleiden, op zo’n manier dat de ingezette verandering duurzaam is en gedragen wordt door de direct betrokkenen.
De Master Pedagogiek is bedoeld voor professionals die hun inzicht willen verbreden. Het accent ligt op beleid, maatschappelijke en politieke theorie rond opvoeden en onderzoek doen.
De masteropleiding Leren en Innoveren is bedoeld voor talentvolle leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs.
(Video) Presentatie over Master Pedagogiek | Hogeschool Rotterdam

FAQs

Welke deeltijd Masters zijn er? ›

83 Beste Deeltijd Master's Opleidingen in Nederland
 • Master in internationale gastvrijheid en servicemanagement. ...
 • MSc in wetenschappelijk onderwijs en communicatie. ...
 • MSc Crime and Criminal Justice. ...
 • Master of Arts in film- en televisieculturen. ...
 • Master in internationaal management. ...
 • Executive MSc in internationale financiën (MIF)

Kan een master deeltijd? ›

Deeltijd master, duaal of voltijd

Een hbo-masteropleiding duurt één tot drie jaar afhankelijk van de vorm die je kiest. Een voltijd master volg je vaak meteen na je bacheloropleiding. Wil je je studie met je werk combineren? Dan kan je een master in deeltijd of duaal volgen.

Kun je na je hbo een master doen? ›

Na je bachelor kun je meteen doorstromen naar een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit. Bij een universiteit wordt vaak wel gevraagd om een premaster. Bij het maken van je masterkeuze is het belangrijk om te weten wat bij jou past. Een hbo-master sluit naadloos aan op je hbo-bachelor.

Wat is een hbo-Master opleiding? ›

Een hbo-master richt zich op de beroepspraktijk, dus je gaat altijd aan de slag met een praktijkvraag. Door middel van praktijkonderzoek werk je aan innovatie in het werkveld. Een hbo-master wordt daarom ook wel een professionele master genoemd.

Welke masters duren 1 jaar? ›

De 'reguliere' masteropleidingen duren in de meeste vakgebieden één jaar, de meeste bètaopleidingen twee jaar en Geneeskunde duurt drie jaar. De toelatingseisen verschillen per master. Veel reguliere masters zijn direct toegankelijk met een relevant bachelordiploma.

Wat kost een deeltijd master? ›

Het collegegeld voor het academisch jaar 2022-2023 bedraagt: Nederlandse, EU/EEA, Zwitserse en Surinaamse studenten: €2,209 per jaar. Niet-EU/EEA studenten: €19,300 per jaar. Tweede (Nederlandse) master: €15,100 per jaar.

Is deeltijd studeren zwaar? ›

Daarnaast is het zo bij een deeltijdstudie dat het zwaar voor je kan zijn. Als je namelijk 's avonds naar school gaat, heb je er al een hele werkdag op zitten. Dit kan zwaar zijn, zeker als je ook nog te maken hebt met huiswerk. Kortom, er zitten voor- en nadelen aan een deeltijdstudie.

Is master opleiding moeilijk? ›

Een master is veel zwaarder dan een bachelor. Voorheen haalde ik tentamens als ik de samenvatting goed had gelezen, maar zo red je het niet meer. Je moet veel harder werken en er elke dag veel energie in stoppen. Dat lukt alleen als je het echt leuk vindt.

Is deeltijd studeren goed? ›

Studeren in deeltijd brengt best een aantal voordelen met zich mee: Je kunt je verdiepen, verbreden of juist iets heel anders gaan doen om zo in te spelen op de veranderingen en vernieuwingen op de arbeidsmarkt. Doordat je gaat studeren naast je baan kun je gewoon geld blijven verdienen, een win-win situatie.

Wat als je je pre master niet haalt? ›

Rond je het programma niet in één jaar af, dan betaal je een tweede premasterjaar opnieuw een vergoeding. Daarbij betaal je dan alleen voor het aantal nog openstaande EC's. Heb je in het eerste jaar vakken afgerond, dan betaal je het tweede jaar dus minder dan het wettelijk collegegeld.

Wat is het verschil tussen hbo en wo-master? ›

Het soort onderzoek dat je uitvoert verschilt. Binnen de wo-master ligt de nadruk vaak op onderzoek in de wetenschappelijke context. Bij de hbo-master voer je altijd praktijkgericht onderzoek uit. Je kunt zowel bij een universiteit als hogeschool een master in deeltijd- of voltijd volgen.

Wat ben je als je je master hebt gehaald? ›

na een masteropleiding of een postinitiële opleiding: Master (M); na een masteropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ir.); na een masteropleiding op het gebied van het recht: meester (mr.); na alle overige masteropleidingen: doctorandus (drs.).

Kan je meteen een master doen zonder bachelor? ›

Studenten zonder bachelordiploma mogen volgend jaar toch aan een master beginnen. Bachelorstudenten die 165 studiepunten of meer hebben kunnen in het studiejaar 2020/2021 alsnog beginnen aan een master. Dat meldt de UvA vandaag.

Wat kost een master na hbo? ›

De kosten van een eerste masteropleiding

Begint een student aan zijn eerste universitaire masteropleiding, dan zijn de kosten te overzien. De student betaalt het wettelijk collegegeld. Dat is voor studiejaar 2018-2019 €2060,- per jaar per student.

Wat is de waarde van een hbo master? ›

9 juli 2021 | Hoewel masters op hbo- en wo-niveau gelijkwaardig zouden moeten zijn, wordt dit door werkgevers niet zo gezien, blijkt uit onderzoek van het ROA naar vacatureteksten. Ook blijkt een hbo-master vrijwel geen voordeel op te leveren ten opzichte van een hbo-bachelor.

Hoe lang duurt een deeltijd master? ›

Een masteropleiding duurt 1 tot 2 jaar. Wilt u een masteropleiding volgen, dan heeft u vaak een bachelordiploma nodig. De hogeschool of universiteit bepaalt de toelatingseisen voor een master.

Hoeveel mensen halen een master? ›

In 2021 beschikte in Nederland 13% van de 15- tot 75-jarigen over een afgeronde masteropleiding (hbo of wo) of een doctorstitel. De afgelopen tien jaar is dit aandeel gestaag gegroeid.

Wat is beter bachelor of master? ›

Wat is het verschil tussen bachelor en master? Bachelor en master zijn graden voor mensen die een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. Na een 4-jarige opleiding aan een hogeschool of 3 jaar aan de universiteit krijg je de graad bachelor. Daarna kun je nog 1 tot 3 jaar doorstuderen voor een master.

Is deeltijd studeren goedkoper dan voltijd? ›

Wat kost in deeltijd studeren? Ga je niet voltijds of duaal studeren, maar in deeltijd? Dan betaal je minder collegegeld per jaar. Het wettelijk collegegeld voor deeltijdopleidingen voor het studiejaar 2022-2023 bedraagt tussen de € 1.315,- en € 2.209,-.

Is een master gratis? ›

Hoe zit het dan precies bij ons? Wie gaat studeren in Nederland, betaalt voor de eerste bachelor of master ruim 2100 euro aan collegegeld per jaar. Als je daarna nog een studie op hetzelfde niveau wilt doen, betaal je meer.

Waarom is een tweede master zo duur? ›

Heb je eerder al een master afgerond en wil je nu een tweede master gaan doen? Dan betaal je het instellingscollegegeld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hbo- en wo-master.

Wat is de moeilijkste universitaire studie? ›

Natuurkunde wordt onbetwist als de moeilijkste opleiding gezien. Elf verenigingen zetten deze bètastudie op 1. Biomedische Wetenschappen, Farmacie en Geneeskunde werden elk één keer als moeilijkste genoemd. Samen met Kunstmatige Intelligentie vormen deze opleidingen de top vijf.

Hoeveel uur kun je werken naast een deeltijdstudie? ›

Wanneer je een deeltijd studie of duale studie volgt kan je fulltime gaan werken. Dit houdt in dat je dus naast je studie 36-40 uur werkt in de week. Hiervoor kies je dus vaak als je moet werken (door omstandigheden) of liever werkt dan dat je studeert.

Hoe oud moet je zijn voor deeltijd? ›

Deeltijdstudenten kom je in alle leeftijden tegen. Wie in deeltijd studeert, heeft in elk geval al een baan en soms ook een aantal jaar ervaring in de werksoort waar de studie toe opleidt. De leeftijd van deeltijdstudenten varieert van eind twintig tot midden veertig.

Wat is moeilijker bachelor of master? ›

Die master is, zoals zoveel masters in binnen- en buitenland, veel makkelijker dan de bachelor. Een van de redenen daarvoor is de instroom van hbo-studenten die na een economische hbo-bachelor aan de premaster en vervolgens de master econometrie mogen beginnen.

Kun je naast je master werken? ›

Het is gebruikelijk om een full-time baan te hebben naast een deeltijd master. Er zijn veel scholen die deeltijd Master programma's aanbieden die flexibele oplossingen hebben om jou meer kennis te geven, een promotie of simpelweg een beter salaris!

Wat is moeilijker hbo of wo? ›

Dan is het niet meer dan normaal dat je dan naar de universiteit gaat. Mensen zeggen dat het zonde is om dan naar het HBO te gaan. Dan had je net zo goed HAVO kunnen doen!
...
HBO vs WO.
HBOWO
Meer controle op huiswerkMinder/geen controle op huiswerk
11 more rows

Waar heb je recht op als deeltijdstudent? ›

Als je in deeltijd studeert, heb je geen recht op studiefinanciering. Wel kom je misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid. Deze regeling geldt voor deeltijdstudenten die een vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo-opleiding doen en minstens 18 jaar zijn.

Wat is het verschil tussen deeltijd en duaal studeren? ›

Bij een duale studie worden werken en studeren gecombineerd. Anders dan bij een deeltijd studie, vullen je werk en de studie elkaar aan. Zonder passend werk kun je geen duale opleiding volgen. Tijdens de opleiding hoef je geen stage te lopen.

Hoeveel tijd kost een deeltijd studie? ›

Je doet gemiddeld 4,5 jaar over een bachelor van 3 jaar. Zie ook Collegegeld. Studeren in deeltijd komt neer op een tijdsinvestering van 20 tot 25 uur per week.

Wat is het verschil tussen een master en een pre master? ›

Een master duurt 1,2 of 3 jaar, dat hangt af van het onderwerp. Doe je een bacheloropleiding op het hbo (linker kolom) dan zijn er meestal toelatingseisen als je naar een universitaire master wilt. Dit heet pré-master. Soms noemen ze dit ook schakelprogramma.

Kan je een master doen zonder pre master? ›

Universitaire master

Vaak is het verplicht om een premaster te volgen.

Hoe duur is premaster? ›

Voor het volgen van een pre-master betaal je geen collegegeld, maar een vergoeding per studiepunt (ECTS). Voor het studiejaar 2023-2024 is deze vergoeding vastgelegd op € 38,56 per ECTS met een maximum van € 2.314,-.

Welke opleiding is beter hbo of wo? ›

Er zijn twee soorten bachelors: hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De bachelordiploma's van het hbo en de universiteit zijn gelijkwaardig, maar er zijn ook verschillen: Opleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Wo-opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd.

Waarom zou je een master doen? ›

De voordelen van een masteropleiding voor jouw carrière

Gedurende een masteropleiding doe je kennis en vaardigheden op die je een sterke, theoretische basis bieden van waaruit jij in jouw functie meer onderbouwde en dus betere keuzes kunt maken.

Wat is de waarde van een Associate Degree? ›

Na het succesvol afronden van je Associate degree-opleiding ontvang je een wettelijk erkend hbo-diploma. Met dit diploma op zak kun je solliciteren op banen op een niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor in. Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren, bijvoorbeeld aan een hbo-bacheloropleiding.

Hoe heette een master vroeger? ›

De 'nieuwe' titels (MA, BSc e.d.)
OpleidingTitel
wo-master, toegepaste, sociale of exacte wetenschappenMaster of Science, afgekort tot MSc
wo-master, rechtenMaster of Laws, afgekort tot LLM
na promotieDoctor, afgekort tot D (in de praktijk wordt bijna altijd PhD gebruikt)
6 more rows

Wat is het hoogst haalbare diploma? ›

Cliché 1: 'De universiteit is het hoogst haalbare'

Want behalve de leervaardigheden en motivatie waarover je moet beschikken, kan het zomaar dat een hbo-opleiding beter bij je past.

Hoe zet je een titel achter je naam? ›

Voeg je Nederlandse titel of internationale graad toe aan je naam. Dat is de enige juiste manier om een titel te gebruiken. Een Nederlandse titel komt voor je naam, een internationale graad komt achter je naam.

Welke masters zijn 2 jaar? ›

Reguliere masters (eenjarige masters)

Meestal één jaar, bèta masters twee jaar, medische masters 3 jaar.

Kun je direct een master doen? ›

Bij enkele masters kun je direct instromen in de master als je de juiste vooropleiding hebt gevolgd. Meld je dan aan volgens de reguliere aanmeldprocedure voor masteropleidingen.

Kun je met een niveau 3 diploma naar het hbo? ›

Om na het mbo naar het hbo te mogen, heb je een diploma op mbo-niveau 4 nodig. Een mbo-studie op niveau 4 is een middenkaderopleiding of een specialistenopleiding. In principe word je dan toegelaten tot elke hbo-opleiding.

Kan je een 2e master doen? ›

In 2019 deed 4,7 procent van de masterstudenten twee masters. In 2010 was dit nog 3,5 procent. Uit de cijfers van DUO blijkt dat er vooral in de periode tussen 2010 en 2014 een flinke groei was in het aantal studenten dat twee masters doen.

Kun je twee masters doen? ›

' Studeren op een universiteit: eerst een bacheloropleiding, dan een masteropleiding. Twee masters tegelijk kan ook.

Is universiteit duurder dan hbo? ›

Het collegegeld is bij alle door het Rijk bekostigde hbo's en universiteiten hetzelfde (wettelijk collegegeld). Dit kan hoger zijn als een student een tweede studie volgt op hetzelfde niveau, dus bijvoorbeeld twee bacheloropleidingen tegelijkertijd.

Hoeveel verdien je meer met een master? ›

Werknemers die hun master op de universiteit hebben gehaald, krijgen later een gemiddeld brutomaandloon van 4.551 euro. Dat is 28,27% hoger dan het gemiddeld brutomaandloon van professionele bachelors en zelfs 47,76% hoger dan dat van werknemers zonder diploma hoger onderwijs. Wat heb je gestudeerd?

Welk niveau is een master? ›

Zowel hogescholen als universiteiten bieden masters aan. De masteropleiding duurt meestal een of twee jaar en heeft niveau NLQF 7. Je kunt de kennis die je in je bachelor hebt opgedaan verder gaan verbreden of juist verdiepen. Wanneer je een masteropleiding hebt afgerond, ontvang je een mastertitel.

Is master gelijk aan universiteit? ›

Een bacheloropleiding volg je aan een hogeschool of universiteit. Een masteropleiding volg je meestal aan de universiteit. De 2-jarige associate degree volg je aan een hogeschool. Het grootste verschil tussen bachelor en master zit in de specialisatie van een studierichting.

Kan een pre master in deeltijd? ›

Premasters kennen geen deeltijdinschrijving. Doordat je twee jaren de tijd krijgt om het programma af te ronden, kun je wel zelf een deeltijd-planning maken door de vakken gespreid over twee jaren te volgen.

Hoe kan je 2 masters doen? ›

Heb je eerder al een master afgerond en wil je nu een tweede master gaan doen? Dan betaal je het instellingscollegegeld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hbo- en wo-master. Als je na je hbo-master kiest voor een wo-master, wordt dit gezien als een tweede master.

Hoeveel mensen doen 2 masters? ›

In 2019 deed 4,7 procent van de masterstudenten twee masters. In 2010 was dit nog 3,5 procent. Uit de cijfers van DUO blijkt dat er vooral in de periode tussen 2010 en 2014 een flinke groei was in het aantal studenten dat twee masters doen.

Hoe duur is een pre-master? ›

Voor het volgen van een pre-master betaal je geen collegegeld, maar een vergoeding per studiepunt (ECTS). Voor het studiejaar 2023-2024 is deze vergoeding vastgelegd op € 38,56 per ECTS met een maximum van € 2.314,-.

Kan je een master doen zonder pre-master? ›

Universitaire master

Vaak is het verplicht om een premaster te volgen.

Hoe werkt deeltijd master? ›

Naast voltijd worden sommige masteropleidingen ook in deeltijd aangeboden. Je hebt dan minder lesuren per week. Lessen kunnen ook 's avonds en in het weekend gegeven worden. Doordat je minder lesuren per week hebt, doe je langer over de opleiding dan wanneer je deze in voltijd zou volgen.

Hoeveel procent van de bevolking heeft een masterdiploma? ›

In 2021 beschikte in Nederland 13% van de 15- tot 75-jarigen over een afgeronde masteropleiding (hbo of wo) of een doctorstitel. De afgelopen tien jaar is dit aandeel gestaag gegroeid.

Hoe betaal je een master? ›

U betaalt instellingscollegegeld als u voldoet aan de voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld al een opleiding afgerond aan een bekostigde instelling, en start aan een 2e opleiding. Sommige universiteiten en hogescholen bepalen zelf de hoogte van het collegegeld, bijvoorbeeld particuliere instellingen.

Hoe heet je als je je master hebt gehaald? ›

Titels na een universitaire opleiding

na een masteropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ir.); na een masteropleiding op het gebied van het recht: meester (mr.); na alle overige masteropleidingen: doctorandus (drs.).

Wat is de hoogste opleiding in Nederland? ›

Studenten kunnen naar het mbo (niveau 1 t/m 4), naar het hbo (in de vorm van een 2-jarige associate degree, een hbo-bachelor en/of een hbo-master) of naar de universiteit voor een wo-bachelor en/of wo-master. De hoogste graad in het onderwijssysteem is een PhD.

Wat is een hbo master waard? ›

9 juli 2021 | Hoewel masters op hbo- en wo-niveau gelijkwaardig zouden moeten zijn, wordt dit door werkgevers niet zo gezien, blijkt uit onderzoek van het ROA naar vacatureteksten. Ook blijkt een hbo-master vrijwel geen voordeel op te leveren ten opzichte van een hbo-bachelor.

Videos

1. Pre-master Bestuurskunde
(ESSB Erasmus University)
2. Studenten aan het woord over de master Pedagogiek | Hogeschool Rotterdam
(Hogeschool Rotterdam)
3. Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme
(Vereniging van vrijescholen)
4. HAN | Master Social Work: Inspelen op een veranderend werkveld
(HAN University of Applied Sciences)
5. Oratie Prof. dr. Maria Jacobs 04-09-2020
(Maastro)
6. Online open dag Master Gezondheidszorg | Zuyd Hogeschool
(ZuydHogeschool)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 16/03/2023

Views: 5629

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.